Hundfakta
     
Valpen
Har du nyss skaffat valp eller går och funderar på att köpa en. Här kan du få lite tips och råd om den första tiden.
Läs mer >>>
       
Beteende
Att förstå varför hunden gör som den gör i olika situationer är viktigt om man skall få ett bra samspel med hunden.
Läs mer >>>
   
Kontakt
Före inlärning är det viktigt att hund och förare har bra kontakt.
Läs mer >>>
   
Inlärning
Hundar lär sig främst efter två inlärningsprinciper och det är klassisk inlärning och operant inlärning. Den klassiska inlärningen upptäcktes av den ryske fysiologen Ivan Petrowitch.
Läs mer >>>
      
Ledarskap
För att uppfattas som ledare av hunden finns det en del saker som man kan tänka på...
Läs mer >>>
     
Hundens sinnen
När man umgås med hundar och allra helst när man utbildar och tränar sin hund är det viktigt att känna till sinnenas funktion och kapacitet. 
Läs mer >>>
  
<<< Tillbaka