A-kullen
           

 
Far:


Högbrobackens Egon

HD B AD u.a

Mor:


Livsgnistans Crash-boom-bang

HD A AD u.a

              

           

    
Attacc (Egon)

Ägare:

Lina och Anders Gustafsson i Gemla

 

 


                


             
Angus

Ägare:

Jan och Karin Åkerblom i Ängelholm.


 AD u.a

               

     

               
Avanti

Ägare:

Christina Hede´n i Solna.

HD B
AD u.a

   

         

               
Alfa (Alfonzo)

Ägare:

Monica och Kent Larsson i Örebro.

HD D
AD u.a
             

     
         
          

                

Aliya


Ägare:

Bengt Pettersson och Anette Skoglund i Solna.

HD C,
AD u.a


     

          

                 

Alizza (Ebba)

Ägare:
  

Marianne och Börje Littens i Årsta.

HD C
AD u.a

                  

             

                    
Ambra

Ägare:
 Josefine Svedberg i Storvik.

HD A
AD u.a
     

Valpbilder från A-kullen>>>
 

<<< Tillbaka